Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tematy prac dyplomowych

Prace licencjackie:

Opiekun: dr hab. Ewa Łucja Stępień, prof. UJ

 1. Ewelina Karcz
  Wpływ łącznego stosowania inhibitora MEK oraz Voreloxinu na komórki ludzkiej linii białaczkowej HL60
  Combinatorial effects of MEK inhibitor and Voreloxin on human leukaemia cell line HL60

 2. Bernadetta Pasternak
  Wykorzystanie metody TRPS do pomiaru wielkości komórek nowotworowych
  Using TRPS method to determine the size of cancer cells

 3. Patrycja Jabłońska
  Optymalizacja metody izolacji mikropęcherzyków z próbek biologicznych-ultrawirowanie i filtracja hydrostatyczna
  Optimization method for the izolation of extracellular vesicles from biological samples- ultracentrifugation and hydrostatic filtartion.

 4. Aleksandra Wołoszyn
  Analiza profilu białkowego z pęcherzyków zewnątrzkomórkowych metodą elektroforezy w żelu poliakrylamidowym
  Analysis of protein profile of extracellular vesicles by polyacrylamide gel electrophoresis.

 5. Aleksandra Banasik
  Analiza profilu białek z pęcherzyków zewnątrzkomórkowych metodą macierzy białkowych
  Analysis of the protein profile of extracellular vesicles using protein microarrays

 

Opiekun: prof. dr hab. Jan Stanek

 1. Aleksandra Wańczyk
  Przygotowanie pracowni dozymetrycznej

 2. Artur Możdżeń
  Ruchliwość nanocząstek hematytu w stężonych roztworach sacharozy

 3. Lidia Mazur
  Spektroskopia mössbauerowska nanocząstek magnetytu (Fe3O4)

 4. Aleksandra Sapikowska
  Analiza mössbauerowska związków żelaza w glebie sawanny z Kenii

 5. Monika Gądek
  Oddziaływania nadsubtelne w nanocząstkach hematytu (Fe2O3)

 6. Aleksandra Kusiak
  Radiowrażliwość pacjentów z rakiem jelita grubego a poziom uszkodzeń chromosonów in vivo

 

Opiekun: dr hab. Hubert Harańczyk

 1. Malwina Kowalska
  Kinetyka wstępnych faz hydratacji porostu Cetraria aculeata z antarktycznych siedlisk o intensywnym nasłonecznieniu
  The hydratation of Cetraria aculeata thalli colected in maritime Antarctic from sunny sites

 2. Adela Staszowska
  Rehydratacja plechy porostu Cetraria aculeata z zacienionych siedlisk Antarktydy Oceanicznej
  The rehydratation of Cetraria aculeata thalli collected in maritime Antarctic from shade sites

 3. Patrycja Delong
  Badanie kinetyki hydratacji włosów ludzkich o różnej morfologii
  Hydration kinetics of human hair with varying morphology

 4. Sabina Patryas
  Własności hydratacyjne plechy Turgidosculum complicatulum
  Thallus hydration properties of Turgidosculum complicatulum

 5. Katarzyna Pieńkowska
  Wpływ egzogennego białka jedwabiu oraz kolagenu na hydratację z fazy gazowej włosów rasy kaukaskiej
  Influence of exogenous white of the silk and collagen on the hydration from the gaseous phase of hair of the Caucasian race

 6. Agata Ciułkowska
  Wpływ inuliny oraz siarczanu sodowego eteru laurylowego na hydratację z fazy gazowej włosów rasy kaukaskiej
  Effect of inulin and sodium lauryl ether sulfate to vapor phase hydration of Caucasian hair

 7. Katarzyna Korga
  Obserwacja rehydratacji ze stanu kryptobiozy larwy Polypedilum vanderplanki
  Observation of rehydratation Polypedilum vanderplanki larvae

 8. Daniel Jakubiec
  Hydratacja z i dehydratacja do fazy gazowej grzybów zlichenizowanych z pustyni Atacama
  Hydration from and dehydration to the gas phase of lichens from the Atacama desert

 9. Aleksandra Pacura
  Hydratacja z fazy gazowej i izoterma sorpcji plechy antarktycznego grzyba zlichenizowanego Umbilicaria Antarctica
  Hydration from gaseous phase and sorption isotherm for antarctic lichen Umbilicaria antarctica

 

Opiekun: dr Bartosz Leszczyński

 1. Ewelina Szlag
  Elementy biomechaniki wyskoku siatkarza atakującego na podstawie KS AGH Kraków
  The elements of biomechanics of spiking in volleyball for KS AGH Kraków

 2. Dominika Kułaga
  Podstawy fizyczne i zastosowania biomedyczne Optycznej Koherentnej Tomografii
  Physical bases and biomedical applications of Optical Coherent Tomography

 3. Dominik Panek
  Mikrotomografia komputerowa kości kapłonów. Analiza wpływu niedoboru hormonów płciowych na strukturę beleczkową kości
  Micro-computed tomography of capones bones. Lack of sex hormones and its impact on trabecular structure of bones

Prace magisterskie:

Opiekun: dr hab. Ewa Łucja Stępień, prof. UJ

 1. Aleksandra Wołoszyn
  Analiza parametrów wielkości i właściwości powierzchni mikropęcherzyków z hodowli linii komórek nowotworowych (melanoma WM-115 i WM-266)
  Analysis of the size and surface properties of microvesicles from tumor cell lines (melanoma WM-115 and WM-266)

 2. Aleksandra Banasik
  Optymalizacja metody sączenia molekularnego mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych z próbek biologicznych
  Optimization of the molecular sieving method of extracellular microvessels from biological samples

 3. Dagmara Karbowska
  Analiza widm FT-IR z mikropęcherzyków osoczowych oraz syntetycznych inkubowanych z białkami osocza
  Analysis of FT-IR spectra from plasma and synthetic microbubbles incubated with plasma proteins

 4. Iwona Łącka
  Analiza widm FT-IR mikropęcherzyków z hodowli linii komórek nowotworowych (melanoma)
  Analysis of FT-IR spectra of microvesicles from culture of tumor cell lines (melanoma)

 5. Elżbieta Paszek
  Wpływ nanocząsteczek tlenku cynku na integralnosć warstwy śródbłonka naczyniowego in vitro
  The influence of zinc oxide nanoparticles on vessel endothelium monolayer in vitro

 

Opiekun: dr hab. Hubert Harańczyk

 1. Jacek Nizioł
  Badania układów biologicznych o niskim stopniu uwodnienia metodą MRJ

 2. Justyna Kozub
  Badanie wody związanej w muszlach skójki i szczeżui metodą magnetycznej relaksacji jądrowej

 3. Stefan Gaździński
  Badanie roślin pustynnych metodami magnetycznej relaksacji jądrowej

 4. Maciej Krzystyniak
  Badanie wiązania wody w komórkach sinic metodą magnetycznej relaksacji jądrowej

 5. Agnieszka Ligęzowska
  Badanie granic dehydratacji układu żywego

 6. Aleksandra Pietrzyk (Orzechowska)
  Mechanizmy odporności na wysuszenie w poroście antarktycznym Usnea antarctica

 7. Magdalena Pytel (Bacior)
  Badanie granic dehydratacji porostów antarktycznych metodą magnetycznej relaksacji jądrowej
  Investigation the limits of dehydratation in antarctic lichen Umbilicaria aprina

 8. Kamila Brzyska-Maciąg
  Badanie mechanizmów adaptacji do warunków stresowych w tkankach  roślinnych metodą magnetycznego rezonansu jądrowego

 9. Łukasz Pater
  Badanie uwadniania u ekstremofilnych porostów antarktycznych z fazy gazowej
  The hydration from gaseous phase of extremophylic antarctic lichens

 10. Justyna Jamróz
  Badanie rehydratacji liofilizatu DGDG z fazy gazowej
  The rehydration of freeze-dried DGDG performed from the gaseous phase

 11. Paulina Jastrzębska
  Badanie uwadniania porostów antarktycznych z fazy gazowej
  Gaseous phase hydration of antarctic lichens

 12. Jakub Czak
  Badanie wstępnych faz rehydratacji DNA metodami krzywej sorpcyjnej oraz protonowego rezonansu magnetycznego
  Deep dehydration of DNA observed by sorption isotherm and proton NMR

 13. Piotr Nowak
  Mechanizmy odporności na zamarzanie porostu Cetraria aculeata badane magnetyczną relaksacją jądrową dla protonów

 14. Małgorzata Florek (-Wojciechowska)
  Wstępne fazy uwadniania kutikuli stawonogów badane metodą MRJ oraz izotermy sorpcyjnej
  The initial stages of hydration of arthropod cuticle observed by NMR and sorption isotherm

 15. Dorota Zalitacz
  Badanie kinetyki hydratacji modyfikowanego DNA metodą 1H NMR

 16. Malwina Kowalska
  Badanie DNA i jego kompleksów z surfaktantami pod kątem zastosowań technicznych
  Testing DNA and its complexes with surfactants for technical applications

 17. Ewelina Baran
  Badanie rehydratacji liofilizowanych błon fotosyntetycznych metodami MRJ
  Study rehydration of freeze-dried photosynthetic membranes NMR methods

 18. Paulina Kijak
  Badanie odporności na przemarzanie organizmów arktycznych Turgidosculum complicatulum i Prasiola crispa metodą 1H NMR
  Freezing and drying resistance of Antarctic Turgidosculum complicatulum and Prasiola crispa as observed by 1H-NMR

 19. Katarzyna Pieńkowska
  Badanie wstępnych faz uwadniania plechy antarktycznego grzyba zlichenizowanego Caloplaca regalis
  Investigation of the preliminary phases of hydration fronds Antarctic lichen Caloplaca regalis

 20. Karol Kubat
  Własności hydratacyjne preparatów tadalafilu w osnowie polimeru Soluplus
  The hydrating properties of tadalafil formulations in the matrix polymer Soluplus

 21. Agata Ciułkowska
  Uwadnianie z fazy gazowej wybranych fosfolipidów (DOPC i POPC)
  The hydration of the gaseous phase selected phospholipids (DOPC and POPC)

 22. Daniel Jakubiec
  Badania 1H-NMR hydratacji z fazy gazowej grzyba zlichenizowanego Roccellina nigricans pochodzącego z pustyni Atacama, z rejonu Chañaral
  1H-NMR studies of hydratation from gaseous phase of foliose lichenized fungi: Roccellina nigricans from Atacama Desert region Chanaral

 

Opiekun: dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek

 1. Nadzeya Sivukha
  Mapowanie układów biologicznych metodą mikrospektroskopii FTIR
  Mapping of biological systems using FTIR microspectroscopy

 

Opiekun: dr Bartosz Leszczyński

 1. Dominik Panek
  Akumulacja metali cieżkich w organizmach żywych
  Accumulation of heavy metals in living organisms

 2. Oliwia Czarnik
  Mikrotomografia komputerowa z wykorzystaniem dwóch energii do badań biomedycznych
  Dual-Energy Microcomputed Tomography for biomedical research

 3. Ewelina Szlag
  Biomechaniczny model wyskoku do ataku siatkarza wykonującego atak maksymalizujący zasięg wyskoku
  Biomechanical model of a volleyball spiker performing a spike maximizing the range of the jump

Prace doktorskie:

Opiekun: dr hab. Ewa Łucja Stępień, prof. UJ

 1. Agnieszka Kamińska „Molecular characteristics of platelet and urinary extracellular vesicles and their possible applications in nanomedicine”

 2. Martyna Durak-Kozica „Udział receptora dla urokinazowego aktywatora plazminogenu w procesie formowania I internalizacji mikrocząstek pochodzenia śródbłonkowego w warunkach hiperglikemii” (w trakcie realizacji)

 3. Anna Drożdż „Charakterystyka i synteza nośników leków opartych na sztucznych egzosomach skierowanych do leczenia powikłań mikronaczyniowych w cukrzycy” (w trakcie realizacji)

 

Opiekun: dr hab. Hubert Harańczyk

 1. Magdalena Bacior „Badanie granic dehydratacji porostów antarktycznych”

 2. Piotr Nowak „Badanie molekularnych mechanizmów odporności na przemarzanie i wysuszanie u krzaczkowatych grzybów zlichenizowanych”

 3. Jan Kobierski „Badanie hydratacji polimerów przewodzących na bazie kompleksów DNA-surfaktant”

 4. Małgorzata Florek-Wojciechowska „Właściwości strukturalne i funkcjonalne kutikuli Coleoptera"

 5. Dorota Zalitacz „Badania hydratacji ludzkich tkanek keratynowych”

 6. Ewelina Baran „Badanie molekularnych mechanizmów odporności na desykację i na przemarzanie w ekstremofilnym organiźmie Polypedilum vanderplanki"