Tematy prac dyplomowych

Obronione prace licencjackie:

Opiekun: dr hab. Ewa Łucja Stępień, prof. UJ

 1. Ewelina Karcz
  Wpływ łącznego stosowania inhibitora MEK oraz Voreloxinu na komórki ludzkiej linii białaczkowej HL60
  Combinatorial effects of MEK inhibitor and Voreloxin on human leukaemia cell line HL60

 2. Bernadetta Pasternak
  Wykorzystanie metody TRPS do pomiaru wielkości komórek nowotworowych
  Using TRPS method to determine the size of cancer cells

 3. Patrycja Jabłońska
  Optymalizacja metody izolacji mikropęcherzyków z próbek biologicznych-ultrawirowanie i filtracja hydrostatyczna
  Optimization method for the izolation of extracellular vesicles from biological samples- ultracentrifugation and hydrostatic filtartion.

 4. Aleksandra Wołoszyn
  Analiza profilu białkowego z pęcherzyków zewnątrzkomórkowych metodą elektroforezy w żelu poliakrylamidowym
  Analysis of protein profile of extracellular vesicles by polyacrylamide gel electrophoresis.

 5. Aleksandra Banasik
  Analiza profilu białek z pęcherzyków zewnątrzkomórkowych metodą macierzy białkowych
  Analysis of the protein profile of extracellular vesicles using protein microarrays

 

Opiekun: dr hab. Hubert Harańczyk

 1. Malwina Kowalska
  Kinetyka wstępnych faz hydratacji porostu Cetraria aculeata z antarktycznych siedlisk o intensywnym nasłonecznieniu

 2. Adela Staszowska
  Rehydratacja plechy porostu Cetraria aculeata z zacienionych siedlisk Antarktydy Oceanicznej

 3. Patrycja Delong
  Badanie kinetyki hydratacji włosów ludzkich o różnej morfologii

 4. Sabina Patryas
  Własności hydratacyjne plechy Turgidosculum complicatulum

 5. Katarzyna Pieńkowska
  Wpływ egzogennego białka jedwabiu oraz kolagenu na hydratację z fazy gazowej włosów rasy kaukaskiej

 6. Agata Ciułkowska
  Wpływ inuliny oraz siarczanu sodowego eteru laurylowego na hydratację z fazy gazowej włosów rasy kaukaskiej

 7. Katarzyna Korga
  Obserwacja rehydratacji ze stanu kryptobiozy larwy Polypedilum vanderplanki

 8. Daniel Jakubiec
  Hydratacja z i dehydratacja do fazy gazowej grzybów zlichenizowanych z pustyni Atacama

Prace magisterskie:

Opiekun: dr hab. Ewa Łucja Stępień, prof. UJ

 1. Aleksandra Wołoszyn
  Analiza parametrów wielkości i właściwości powierzchni mikropęcherzyków z hodowli linii komórek nowotworowych (melanoma WM-115 i WM-266)
  Analysis of the size and surface properties of microvesicles from tumor cell lines (melanoma WM-115 and WM-266)

 2. Aleksandra Banasik
  Optymalizacja metody sączenia molekularnego mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych z próbek biologicznych
  Optimization of the molecular sieving method of extracellular microvessels from biological samples

 3. Dagmara Karbowska
  Analiza widm FT-IR z mikropęcherzyków osoczowych oraz syntetycznych inkubowanych z białkami osocza
  Analysis of FT-IR spectra from plasma and synthetic microbubbles incubated with plasma proteins

 4. Iwona Łącka
  Analiza widm FT-IR mikropęcherzyków z hodowli linii komórek nowotworowych (melanoma)
  Analysis of FT-IR spectra of microvesicles from culture of tumor cell lines (melanoma)

 

Opiekun: dr hab. Hubert Harańczyk

 1. Jacek Nizioł „Badania układów biologicznych o niskim stopniu uwodnienia metodą MRJ”

 2. Justyna Kozub „Badanie wody związanej w muszlach skójki i szczeżui metodą magnetycznej relaksacji jądrowej”

 3. Stefan Gaździński „Badanie roślin pustynnych metodami magnetycznej relaksacji jądrowej”

 4. Maciej Krzystyniak „Badanie wiązania wody w komórkach sinic metodą magnetycznej relaksacji jądrowej”

 5. Agnieszka Ligęzowska „Badanie granic dehydratacji układu żywego”

 6. Aleksandra Pietrzyk (Orzechowska) „Mechanizmy odporności na wysuszenie w poroście antarktycznym Usnea antarctica

 7. Magdalena Pytel (Bacior) „Badanie granic dehydratacji porostów antarktycznych metodą magnetycznej relaksacji jądrowej”

 8. Kamila Brzyska-Maciąg „Badanie mechanizmów adaptacji do warunków stresowych w tkankach  roślinnych metodą magnetycznego rezonansu jądrowego”

 9. Łukasz Pater „Badanie uwodnienia ekstremofilnych porostów antarktycznych z fazy gazowej”

 10. Justyna Jamróz „Badanie rehydratacji liofilizatu DGDG z fazy gazowej”

 11. Paulina Jastrzębska „Badanie uwadniania porostów antarktycznych z fazy gazowej”

 12. Jakub Czak „Badanie wstępnych faz rehydratacji DNA metodami krzywej sorpcyjnej oraz protonowego rezonansu magnetycznego”

 13. Piotr Nowak „Mechanizmy odporności na zamarzanie porostu Cetraria aculeata badane magnetyczną relaksacją jądrową dla protonów”

 14. Małgorzata Florek (-Wojciechowska) „Wstępne fazy uwadniania kutikuli stawonogów badane metodą MRJ oraz izotermy sorpcyjnej”

 15. Dorota Zalitacz „Badanie kinetyki hydratacji modyfikowanego DNA metodą 1H NMR”

 16. Malwina Kowalska „Badanie DNA i jego kompleksów z surfaktantami pod kątem zastosowań technicznych”

 17. Ewelina Baran „Badanie rehydratacji liofilizowanych błon fotosyntetycznych metodami MRJ”

 18. Paulina Kijak „Badanie odporności na przemarzanie organizmów arktycznych Turgidosculum complicatulum i Prasiola crispa metodą 1H NMR”

 19. Katarzyna Pieńkowska „Badanie wstępnych faz uwadniania plechy antarktycznego grzyba zlichenizowanego Caloplaca regalis

 20. Karol Kubat „Własności hydratacyjne preparatów tadalafilu w osnowie polimeru Soluplus”

 21. Agata Ciułkowska, „Uwadnianie z fazy gazowej wybranych fosfolipidów (DOPC i POPC)”

Prace doktorskie:

Opiekun: dr hab. Ewa Łucja Stępień, prof. UJ

 1. Agnieszka Kamińska „Molecular characteristics of platelet and urinary extracellular vesicles and their possible applications in nanomedicine”

 2. Martyna Durak-Kozica „Udział receptora dla urokinazowego aktywatora plazminogenu w procesie formowania I internalizacji mikrocząstek pochodzenia śródbłonkowego w warunkach hiperglikemii” (w trakcie realizacji)

 3. Anna Drożdż „Charakterystyka i synteza nośników leków opartych na sztucznych egzosomach skierowanych do leczenia powikłań mikronaczyniowych w cukrzycy” (w trakcie realizacji)

 

Opiekun: dr hab. Hubert Harańczyk

 1. Magdalena Bacior „Badanie granic dehydratacji porostów antarktycznych”

 2. Piotr Nowak „Badanie molekularnych mechanizmów odporności na przemarzanie i wysuszanie u krzaczkowatych grzybów zlichenizowanych”

 3. Jan Kobierski „Badanie hydratacji polimerów przewodzących na bazie kompleksów DNA-surfaktant”

 4. Małgorzata Florek-Wojciechowska "Właściwości strukturalne i funkcjonalne kutikuli Coleoptera"

 5. Dorota Zalitacz „Badania hydratacji ludzkich tkanek keratynowych”

 6. Ewelina Baran "Badanie molekularnych mechanizmów odporności na desykację i na przemarzanie w ekstremofilnym organiźmie Polypedilum vanderplanki"