Skip to main content

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Carina Rząca laureatką XII Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Carina Rząca laureatką XII Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

25 czerwca 2022 r. w Collegium Nowodworskiego miała miejsce Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. W ramach XII edycji tej corocznej konferencji uczestnicy studiów doktoranckich oraz szkół doktorskich zaprezentowali niemal 40 referatów związanych z naukami medycznymi, farmaceutycznymi, o zdrowiu oraz pokrewnymi.

Fotorelacja z wydarzenia

Konferencję otworzyły wykłady prof. Pawła Moskala zatytułowany „Jagielloński PET - nowa metoda diagnozowania nowotworów w oparciu o obrazowanie pozytonium” oraz dr hab. Moniki Bociągi-Jasik z Kliniki Chorób Zakaźnych i Tropikalnych Wydziału Lekarskiego UJ CM „Śmiertelni towarzysze: wojna i choroby zakaźne”.

W konferencji brały udział nasze dwie doktorantki: Carina Rząca i Monika Szczepanek.

Laureatami sesji nieklinicznej zostali:

  1. Filip Rolski – Mikropęcherzyki wydzielane przez aktywowane limfocyty T indukują stres oksydacyjny w komórkach śródbłonka serca poprzez transportowanie kinaz ERK1/2 oraz MEK1/2.
  2. Carina Rząca – Wpływ hiperglikemii na skład molekularny pęcherzyków zewnątrzkomórkowych wydzielanych przez komórki śródbłonka oraz beta trzustki.
  3. Karolina Tkacz – Rola fibroblastów i miofibroblastów w rozwoju pozapalnej kardiomiopatii w modelu mysim.

Laureatami sesji klinicznej zostali:

  1. Piotr Szolc – Heterogenność i nakładanie się mechanizmów niedokrwienia u pacjentów z przewlekłym zespołem wieńcowym bez istotnych zwężeń nasierdziowych odcinków tętnic wieńcowych (INOCA).
  2. Magdalena Kopytek – Hipofibrynoliza u pacjentów ze stenozą aortalną jest związana z nadekspresją PAI-1 modulowaną podwyższonym poziomem utlenionego cholesterolu LDL.
  3. Weronika Obrochta – Czy twarz może być biomarkerem zdrowia fizycznego?