Skip to main content

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Karola Kubata

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Karola Kubata

W dniu 14 listopada 2022 roku o godz. 15.30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana magistra Karola Kubata.

Tytuł rozprawy: Zachowanie śladowej wody związanej w układach farmaceutycznych i żywych organizmach anhydrobiotycznych

Promotorzy: prof. dr hab. Hubert Harańczyk; dr hab. Anna Krupa

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Gruszecki, UMCS w Lublinie; dr hab. Władysław Węglarz, prof. IFJ PAN, Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Wersja elektroniczna znajduje się na stronie https://fais.uj.edu.pl/documents/41628/151817733/Manuskrypt_Kubat.pdf/5d6e8160-4f3a-43ba-a611-6fc953c13522. Obrona odbędzie się w trybie hybrydowym w sali A-1-03 oraz przy pomocy aplikacji Microsoft Teams. Informacje o instalacji oraz użytkowaniu Microsoft Teams można znaleźć na stronie internetowej https://dis.uj.edu.pl/.

Osoby chcące uczestniczyć w publicznej obronie i posiadające konto pocztowe w domenie "uj.edu.pl" (a tym samym dostęp do organizacji UJ w Microsoft Teams) mogą dołączyć do stworzonego w tym celu zespołu " UJ-WFAIS: Karol Kubat - Publiczna obrona pracy doktorskiej " przy pomocy kodu dostępu: 8xpuksd

W tym celu należy w aplikacji Microsoft Teams wybrać zakładkę "Zespoły" a następnie "Wszystkie zespoły" -> "Dołącz do zespołu lub utwórz nowy" -> "Dołącz do zespołu wpisując kod" i podać powyższy kod dostępu.

W razie problemów z dołączeniem do zespołu, prosimy o kontakt pod adresem: obrony.fais@uj.edu.pl

Osoby nieposiadające konta pocztowego w domenie "uj.edu.pl" i chcące dołączyć do obrony są proszone o wysłanie wiadomości na adres: obrony.fais@uj.edu.pl w celu uzyskania dostępu najpóźniej do dnia 14 listopada 2022 do godz. 12. 00. Po uzyskaniu dostępu do zespołu " UJ-WFAIS: Karol Kubat - Publiczna obrona pracy doktorskiej " prosimy wejść na kanał "Ogólny", na którym odbędzie się obrona. Obsługa techniczna będzie dostępna na tym kanale na godzinę przed rozpoczęciem obrony, aby umożliwić sprawdzenie stabilności połączenia.