Skip to main content

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Zmarł Profesor dr hab. Jerzy Blicharski

Zmarł Profesor dr hab. Jerzy Blicharski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 25 grudnia 2022 roku zmarł prof. dr hab. Jerzy Blicharski, nauczyciel akademicki i długoletni kierownik Zakładu Radiospektroskopii Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Profesor Blicharski był światowej klasy specjalistą w zakresie badań fazy skondensowanej z użyciem magnetycznego rezonansu jądrowego, pionierem badań relaksacyjnych NMR i twórcą teorii uwzględniającej wpływ interferencji oddziaływań na szybkość procesu magnetycznej relaksacji jądrowej.

Najlepsze jego prace dotyczyły właśnie efektów interferencyjnych w NMR (seria 5 prac), opisu magnetycznej relaksacji jądrowej w wirującym układzie współrzędnych oraz badań błon biologicznych metodami relaksacyjnymi NMR. Był również pomysłodawcą wielokątnych cewek gradientowych, przydatnych do badań NMR.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Kierownik i społeczność Zakładu Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ