Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr Andrzej Wróbel

dr Andrzej Wróbel

room: D-1-22
phone: 12 664 4764
e-mail: andrzej.wrobel@uj.edu.pl
Publications in Repozytorium UJ

MORE

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Tematyka badawcza

  • Badania struktury materiałów z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej. Cyfrowa analiza obrazów mikrotomograficznych oraz konstrukcja trójwymiarowych modeli. Analiza  parametrów morfologicznych obiektów na podstawie pomiarów CT.
  • Zastosowanie Spektroskopii Ramana oraz Spektroskopii w Zakresie Podczerwieni (FTIR) do analizy i obrazowania tkanek oraz struktur komórkowych.
  • Badania składu pierwiastkowego tkanek, materiałów biomedycznych i geologicznych, przy pomocy  Fluorescencji Rentgenowskiej ( XRF - X-ray Fluorescence)

Przykładowe wyniki badańRys. 1 Rozkład gęstości we włosie (A) i pojedynczych beleczkach kostnych kręgu lędźwiowego (B) wyznaczony w oparciu o pomiary mikrotomograficzne. Skala barw odzwierciedla gęstość próbki ( L - niska gęstość, H - wysoka gęstość). (C) Trójwymiarowy model struktury kości beleczkowej kręgu.
Rys. 2 Interpretacja ramanowskiego widma mikropęcherzyków.
Rys. 3 Rozkłady gęstości wiązań peptydowych (Amid I) oraz wiązań krzyżowych występujących w kolagenie przy 1660 cm-1 i 1690 cm-1. Pomiary przeprowadzono z wykorzystaniem mikroskopu FTIR na odwapnionych skrawkach kości.
Rys. 4 Widmo charakterystycznego promieniowania X tkanki kostnej