Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy Zakładu Fizyki Medycznej prowadzą poniższe zajęcia dydaktyczne

Wykłady

Theranostics I WFAIS.SDSP-6.1
Semestr zimowy 2022/2023
Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Stępień

Theranostics II WFAIS.SDSP-6.2
Semestr letni 2022/2023
Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Stępień

Współczesne zagadnienia biofizyki WFAIS.IF-B122.0
Semestr zimowy 2022/2023
Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Stępień

Biologia komórki WFAIS.IF-B108.0
Semestr letni 2022/2023
Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Stępień

Metody fizyczne w biologii i medycynie I WFAIS.IF-B001.1
Semestr zimowy 2022/2023

Prowadzący: dr hab. Hubert Harańczyk

Metody fizyczne w biologii i medycynie II (fiz. med.) WFAIS.IF-B001.2
Semestr letni 2022/2023
Prowadzący: dr hab. Hubert Harańczyk

Strategie przetrwania organizmów ekstremofilnych WFAIS.IF-Y337.0
Semestr zimowy 2022/2023
Prowadzący: dr hab. Hubert Harańczyk

Biofizyka struktury II (Błony biologiczne) WFAIS.IF-B126.2
Semestr letni 2022/2023
Prowadzący: dr hab. Hubert Harańczyk

Między fizyką a medycyną WFAIS.IF-F020.0
Semestr zimowy 2022/2023
Prowadzący: dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek

Aparatura medyczna (fiz. med.) WFAIS.IF-B103.0
Semestr zimowy 2022/2023
Prowadzący: dr Bartosz Leszczyński

Materia i promieniowanie WFAIS.IF-B022.0
Semestr letni 2022/2023
Prowadzący: dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek

Ćwiczenia

Fizyka II-elementy fizyki współczesnej WBT-BT632
Semestr zimowy 2022/2023
Prowadzący: dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek, dr Bartosz Leszczyński, mgr Daniel Jakubiec

Fizyka I dla I roku biochemii WBT-BCH506
Semestr letni 2022/2023
Prowadzący: mgr Dominik Panek

Biofizyka I WFAIS.IF-B003.0
Semestr zimowy 2022/2023
Prowadzący: dr Bartosz Leszczyński, mgr Dominik Panek

Biofizyka II WFAIS.IF-F014.0
Semestr letni 2022/2023
Prowadzący: dr Bartosz Leszczyński

Materia i promieniowanie WFAIS.IF-B022.0
Semestr letni 2022/2023
Prowadzący: dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek

Pracownie

Pracownia specjalistyczna Fizyki Medycznej I WFAIS.IF-B125.1

Semestr zimowy 2022/2023
Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Stępień, dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek

Pracownia specjalistyczna Fizyki Medycznej II WFAIS.IF-B125.2
Semestr letni 2022/2023
Prowadzący: dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek, dr Bartosz Leszczyński, prof. dr hab. Ewa Stępień

Pracownia specjalistyczna Biofizyki Molekularnej I WFAIS.IF-B129.1
Semestr zimowy 2022/2023
Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Stępień

Pracownia specjalistyczna Biofizyki Molekularnej II WFAIS.IF-B129.2
Semestr letni 2022/2023
Prowadzący: dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek, prof. dr hab. Ewa Stępień, mgr Daniel Jakubiec

I Pracownia fizyczna MS (cz. 2) WFAIS.IF-D006.12
Semestr letni 2022/2023
Prowadzący: dr Bartosz Leszczyński

Laboratoria

Garaż Złożoności - Laboratorium Kreatywności WFAIS.IF-Y496.0
Semestr zimowy 2022/2023
Prowadzący: dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek

Garaż złożoności - Laboratorium Kreatywności II WFAIS.IF-Y520.0
Semestr letni 2022/2023
Prowadzący: dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek

Seminaria

Seminarium dyplomowe (biof.) WFAIS.IF-B024.0
Semestr letni 2022/2023
Prowadzący: dr hab. Hubert Harańczyk

Seminarium magisterskie II (biof.) WFAIS.IF-B118.2
Semestr letni 2022/2023
Prowadzący: dr hab. Hubert Harańczyk

Seminarium spec. II WFAIS.IF-B111.2
Semestr letni 2022/2023
Prowadzący: dr hab. Hubert Harańczyk

Seminar on particle and medical physics WFAIS.SDSP-100
Rok akademicki 2022/2023
Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Stępień