Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy Zakładu Fizyki Medycznej prowadzą poniższe zajęcia dydaktyczne

Wykłady

Theranostics I WFAIS.SDSP-6.1
Semestr zimowy 2022/2023
Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Stępień

Współczesne zagadnienia biofizyki WFAIS.IF-B122.0
Semestr zimowy 2022/2023
Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Stępień

Metody fizyczne w biologii i medycynie I WFAIS.IF-B001.1
Semestr zimowy 2022/2023

Prowadzący: dr hab. Hubert Harańczyk

Strategie przetrwania organizmów ekstremofilnych WFAIS.IF-Y337.0
Semestr zimowy 2022/2023
Prowadzący: dr hab. Hubert Harańczyk

Między fizyką a medycyną WFAIS.IF-F020.0
Semestr zimowy 2022/2023
Prowadzący: dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek

Aparatura medyczna (fiz. med.) WFAIS.IF-B103.0
Semestr zimowy 2022/2023
Prowadzący: dr Bartosz Leszczyński

Ćwiczenia

Fizyka II-elementy fizyki współczesnej WBT-BT632
Semestr zimowy 2022/2023
Prowadzący: dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek, dr Bartosz Leszczyński, mgr Daniel Jakubiec

Biofizyka I WFAIS.IF-B003.0
Semestr zimowy 2022/2023
Prowadzący: dr Bartosz Leszczyński, mgr Dominik Panek

Biofizyka II WFAIS.IF-F014.0
Semestr letni 2022/2023
Prowadzący: dr Bartosz Leszczyński

Pracownie

Pracownia specjalistyczna Fizyki Medycznej I WFAIS.IF-B125.1

Semestr zimowy 2022/2023
Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Stępień, dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek

Pracownia specjalistyczna Biofizyki Molekularnej I WFAIS.IF-B129.1
Semestr zimowy 2022/2023
Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Stępień

Laboratoria

Garaż Złożoności - Laboratorium Kreatywności WFAIS.IF-Y496.0
Semestr zimowy 2022/2023
Prowadzący: dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek

Seminaria

Seminar on particle and medical physics WFAIS.SDSP-100
Rok akademicki 2022/2023
Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Stępień