Pracownicy Zakładu Fizyki Medycznej prowadzą poniższe zajęcia dydaktyczne

Wykłady

Materia i promieniowanie. WFAIS.IF-B022.0
Prowadzący: Prof. dr hab. Jan Stanek

Ochrona przed promieniowaniem. WFAIS.IF-B127.0
Prowadzący: Prof. dr hab. Jan Stanek

Metody fizyczne w biologii i medycynie I i II WFAIS.IF-B001.1, WFAIS.IF-B001.2
Koordynator: Prof. dr hab. Jan Stanek
Prowadzący:

  • Prof. dr hab. Jan Stanek: Metody jądrowe.
  • Dr hab. Hubert Harańczyk: Magnetyczny rezonans jądrowy i elektronowy rezonans paramagnetyczny.

Biologia komórki (fiz. med.) WFAIS.IF-B108.0
Prowadzący: dr hab. Ewa Łucja Stępień, prof. UJ

Współczesne zagadnienia biofizyki WFAIS.IF-B122.0
Prowadzący: dr hab. Ewa Łucja Stępień, prof. UJ

Biofizyka I WFAIS.IF-B003.0
Prowadzący: prof. dr hab. Eugeniusz Rokita

Biofizyka II WFAIS.IF-F014.0
Prowadzący: prof. dr hab. Eugeniusz Rokita

Aparatura medyczna WFAIS.IF-B103.0
Prowadzący: prof. dr hab. Eugeniusz Rokita

Fizyka II-elementy fizyki współczesnej WBt-ZZ06
Semestr zimowy 2017/2018
Prowadzący: prof. dr hab. Kazimierz Łątka

Strategie przetrwania organizmów ekstremofilnych WFAIS.IF-Y337.0
Semestr zimowy
Prowadzący: dr hab. Hubert Harańczyk

Biofizyka błon biologicznych / Biofizyka struktury II WFAIS.IF-B126.2 / WFAIS.IF-Y406.0)
Semestr letni
Prowadzący: dr hab. Hubert Harańczyk

 

Ćwiczenia

Materia i promieniowanie. WFAIS.IF-B022.0
Prowadzący: Prof. dr hab.Jan Stanek

Ochrona przed promieniowaniem. WFAIS.IF-B127.0
Prowadzący: Prof. dr hab.Jan Stanek

Biologia komórki (fiz. med.) WFAIS.IF-B108.0
Prowadzący: dr hab. Ewa Łucja Stępień, prof. UJ

Biofizyka I WFAIS.IF-B003.0
Prowadzący: dr Bartosz Leszczyński

Biofizyka II WFAIS.IF-F014.0
Prowadzący: dr Bartosz Leszczyński

Pracownie

Pracownia Metod Fizycznych Biologii II WFAIS.IF-B027.2
Prowadzący: dr hab. Ewa Łucja Stępień, prof. UJ

Pracownia specjalistyczna Fizyki Medycznej I i II WFAIS.IF-B125.1, WFAIS.IF-B125.2
Koordynator: Prof.dr hab.Jan Stanek
Prowadzący:

  • Prof. dr hab. Jan Stanek: Spektroskopia  mössbauerowska - określanie stanu elektronowego żelaza w lekarstwach stosowanych w przypadkach  anemii.
  • Dr hab. Ewa Stępień, prof. UJ, mgr inż. Anna Drożdż: Charakterystyka i pomiar wielkości komórek przy użyciu cytometrii przepływowej i techniki TRPS (Tunable Resistive Pulse Sensing)
  • Dr Katarzyna Dziedzic - Kocurek : Badanie składu chemicznego kamieni nerkowych spektroskopii FTIR
  • Dr B. Leszczyński: Obrazowanie medyczne: mikrotomografia komputerowa; Obrazowanie medyczne: ultrasonografia
  • Mgr Karol Kubat, mgr Paulina Kijak: Spektroskopia i relaksacja  NMR

Pracownia specjalizacyjna - semestr II WBl-IZ-NE/046L
Prowadzący: dr hab. Ewa Łucja Stępień, prof. UJ

Pracownia specjalizacyjna - semestr I WBl-IZ-NE/046Z
Prowadzący: dr hab. Ewa Łucja Stępień, prof. UJ

Pracownia specjalistyczna dla studentów Biotechnologii
Kierownik Pracowni: prof. dr hab. Kazimierz Łątka
Fizyka II-elementy fizyki współczesnej WBt-ZZ06 - Ćwiczenia
Semestr zimowy 2017/2018
do prowadzenia ćwiczeń z Zakładu Fizyki Medycznej zaangażowani byli:
1.   prof. dr hab. Kazimierz Łątka, Zastosowanie efektu Mössbauera do badań układów biologicznych.
2.   mgr Paulina Kijak - doktorantka, Wyznaczanie czasów relaksacji protonów w próbkach biologicznych.
3.   mgr Anna Filiczkowska, Modelowanie membran biologicznych techniką monowarstw Langmuira.
4.   dr Bartłomiej Leszczyński, Mikrotomografia komputerowa tkanek wysokozmineralizowanych.

Fizyka - laboratorium WCh-CL-O102L-12
Prowadzący: mgr Martyna Durak-Kozica

Zajęcia laboratoryjne w 1 Pracowni Fizycznej dla szkół
Prowadzący: mgr Martyna Durak-Kozica

Zajęcia laboratoryjne w I Pracowni Fizycznej dla szkół semestr zimowy
Prowadzący: mgr Karol Kubat

Fizyka - laboratorium WCh-CL-O102L-12
Prowadzący: mgr Karol Kubat

Pracownia specjalistyczna Fizyki Medycznej I WFAIS.IF-B125.1
Prowadzący: mgr Karol Kubat

Seminaria

Seminarium magisterskie I (biof.) WFAIS.IF-B118.1
Semestr zimowy 2017/2018
Prowadzący: prof. dr hab. Kazimierz Łątka

Seminarium magisterskie dla II roku Biofizyki II stopnia
Semestr letni 2017/2018
Prowadzący: dr hab. Hubert Harańczyk

Seminarium specjalistyczne dla I roku Biofizyki II stopnia
Semestr letni 2017/2018
Prowadzący: dr hab. Hubert Harańczyk

Seminarium dyplomowe (licencjackie) dla III roku Biofizyki I stopnia
Semestr letni 2017/18
Prowadzący: dr hab. Hubert Harańczyk