Przejdź do głównej treści

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta

Konkurs na stanowisko adiunkta

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w ramach realizacji projektu NCN pt. „Modyfikacje pęcherzyków zewnątrzkomórkowych dla przyszłych systemów dostarczania leków” w Zakładzie Fizyki Medycznej w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki

 

Wymagane kwalifikacje:

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora;
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  • biorą czynny udział w życiu naukowym.

 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  • stopień doktora z nauk przyrodniczych, chemii, inżynierii biomedycznej lub pokrewnej dziedziny nauki,
  • doświadczenie w hodowli komórek, metodach biochemicznych i analitycznych, cytometrii przepływowej i technikach mikroskopowych,
  • doświadczenie pracy z radioizotopami,
  • zaawansowany poziom wnioskowania statystycznego i prezentacji danych.
 
Termin składania dokumentów: 27.06.2023
 
Pliki do pobrania
pdf
Ogłoszenie
pdf
Announcement