Pracownicy naukowi

dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek

sekretarz naukowy ZFM

pokój: D-1-18
telefon: 12 664 4697
e-mail: k.dziedzic-kocurek@uj.edu.pl
Publikacje w Repozytorium UJ
USOSweb

dr hab. Hubert Harańczyk

pokój: D-1-41
telefon: 12 664 4614
e-mail: hubert.haranczyk@uj.edu.pl
Publikacje w Repozytorium UJ
USOSweb

dr Bartosz Leszczyński

pokój: D-1-22
telefon: 12 664 4764
e-mail: bartosz.leszczynski@uj.edu.pl
Publikacje w Repozytorium UJ
USOSweb

prof. dr hab. Eugeniusz Rokita

pokój: D-1-24
telefon: 12 664 4730
e-mail: ufrokita@cyf-kr.edu.pl
Publikacje w Repozytorium UJ
USOSweb

prof. dr hab. Jan Stanek

pokój: D-1-16
telefon: 12 664 4537
e-mail: jan.stanek@uj.edu.pl
Publikacje w Repozytorium UJ
USOSweb

dr Andrzej Wróbel

pokój: D-1-22
telefon: 12 664 4764
e-mail: andrzej.wrobel@uj.edu.pl
Publikacje w Repozytorium UJ

Pracownicy emerytowani

dr hab. Barbara Blicharska

prof. dr hab. Jerzy S. Blicharski

prof. dr hab. Kazimierz Łątka

pokój: D-1-39
telefon: 12 664 4668
e-mail: kazimierz.latka@uj.edu.pl
Publikacje w Repozytorium UJ
USOSweb

dr hab. Roman Pędrys

pokój: D-1-24
telefon: 12 664 4730
e-mail: roman.pedrys@uj.edu.pl
Publikacje w Repozytorium UJ
USOSweb

Sekretariat

mgr Magdalena Halastra

pokój: F-1-05
telefon: 12 664 4640
e-mail: magdalena.halastra@uj.edu.pl

Pracownicy techniczni

dr inż. Jarosław Wiechecki

pokój: D-1-35
telefon: 12 664 4637
e-mail: jaroslaw.wiechecki@uj.edu.pl

Bogusław Buchała

pokój: D-0-03

inż. Tomasz Malarz

pokój: D-1-30